Červenec 2007

Kočky a jejich nemoci

28. července 2007 v 15:39 | majitelka blogu

Nemoci koček (Dělení nemocí koček)

Nemoci koček rozdělujeme na:
-neinfekční
-infekční(nakažlivé)
-parazitární
Neinfekční nemoci dělíme do několikati skupin (v závislosti na příčině a charakteru).Bývají většinou spojovány se zevním prostředím,stravou a některé vznikly napadením mikroorganismy.Spadají sem ale i vrozené vady a poruchy.Do této skupiny patří:
-otravy
-zácpa
-křivice
-zánět zvukovodu
-zánět jater
-nemoc močových kamenů
-zánět ledvin
-kýla
-zápal plic
-poruchy srsti
Tyto choroby se však ze zvířete na zvíře nepřenášejí.
Infekční nemoci:
Vyvolávají je mikroorganismy nebo viry,přenášejí se z jednoho zvířeze na druhé(např.slintavka),avšak v některých případech jsou předávány dokonce i na člověka (např.vzteklina)
Nebezpečí některých chorob je v tom,že příznaky choroby se projevují teprve až po inkubační době.Proti infekčním nemocem (vzteklině,slintavce,leukozy,infekčnímu peritoneu a rino-průdušnicí) se nevyžaduje kočky každý rok očkovat.Zvířata jsou totiž od očekávání po určitou dobu chráněna od nakažení.
Parazitní onemocnění:
Projevují se zevními i vnitřními parazity.Ke skupině vnějších parazitů patří:
-blechy
-vši
-původci svrabu
Přenášejí se cestou přímého kontaktu s nemocnou kočkou,nebo bezprostředně původci choroby.Ke skupině vnitřních parazitů patří:
-roupy
-hlísti
-škrkavky
-toxoplazmy
-lejšmanie
-piraplazmy
Kočky jsou nejčatěji infikovány aksaridami,a dost těžce onemocní.
Vnější příznaky onemocnění závisí na charakteru nemocí,avšak v mnoha případech,se kočka projevuje jako slabá,líná,chce se schovat na tiché místo,její srst se kalí a ztácí chuť k jídlu.Při podobných příznacích je nutné neodkladně vyhledat lékaře.Samoléčba není dovolena,protože kočka může velmi rychle zahynout.Majitelé koček musejí znát kroky první pomoci při nejtypičtějších příznacích choroby.
Kočky jsou ve své podstatě velmi ostražitá zvířata.Přesto však bývají obětmi nešťastných náhod.Náhlé vzniklé extrémní případy(jako např.nekontrolované krvácení,dušení,nepřetržité křeče,neuvědomělý stav,šok,ochrnutí,neschopnost močení) vyžadují správné ocenění stavu a průběhu,který samozdřejmě odpovídá Vašim zkušenostem a intuici.
K preventivním opatřením spadá také zřízení lékárničky,ve které je nutno měnit léky,nezbytné pro poskytnutí první pomoci kočce.(Např.tříprocentní peroxid vodíku-H2O2)

Nemoci koček

28. července 2007 v 14:57 | majitelka blogu

Nemoci koček

Vzteklina-Mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata včetně člověka. Vždy končí smrtí. Prevencí je každoroční očkování. Virus napadá nervový systém. Počátečními příznaky jsou změny chování, požírání nestravitelných předmětů a výtok slin z tlamy. Později se zvíře stává neklidným a agresivním. Agresivní stádium je u koček většinou výrazné. Dalšími příznaky jsou změna hlasu, neschopnost polykat a horečka. Nakonec zvíře postupně ochrne a uhyne.
Borelióza-Mohou se nakazit všichni savci včetně člověka. Je přenášena klíšťaty a komáry. Očkování pro kočky zatím neexistuje, prevencí je používání repelentů, které zabrání přisátí klíštěte. Panleukopénie / kočičí mor/- Postihuje pouze kočky, často malá koťata. Často končí smrtí. Prevencí je očkování. Jde o virové onemocnění koček zažívacího traktu, při kterém současně odumírá podstatná část bílých krvinek, a to především mladších věkových kategorií. Zdrojem viru pro kočky jsou exkrety a sekrety nemocného zvířete, které kontaminují vodu a krmení pro kočky. Nástup onemocnění u kočky je náhlý, někdy může připomínat otravu. Kočka má vždy vysoké horečky, má bolesti břicha, opakovaně zvrací a má vodnatý průjem, často doprovázený krvácením. Nepije ani nepřijímá krmivo, se ztrátou tekutin rychle nastupuje dehydratace. Zaujímá typický postoj, leží u misky s vodou nebo krmivem, hlavu má skloněnou k misce, končetiny skrčené pod tělem s lopatkami výrazně vystupujícími, opírá se o sternum a bradu. U dospělých koček při slabé infekci může někdy probíhat v mírné formě, bez výrazných klinických projevů jen jako nechutenství s děle trvajícím průjmem a skleslostí. Pokud onemocní březí kočka, dochází ke vstřebání plodů, případně jejich mumifikaci, potratu nebo porodu mrtvých plodů. Narodí-li se živá koťata, která se infikovala v děloze nebo těsně po narození, mohou přežívat, ovšem do života si nesou následky ve formě neschopnosti koordinace pohybu, případně i slepotu vzhledem k postižení mozečku. Tento stav je nevratný, nelze ovlivnit léčbou.
Inkubační doba nemoci je 2 - 10 dní. Desinfekce po nemocném zvířeti je problematická, poněvadž virus v prostředí je rezistentní proti většině desinfekčních prostředků. Doporučují se desinfekční roztoky na bázi chlóru. Také se doporučuje půlroční karanténní systém v chovu koček, kde se panleukopenie vyskytla.
Proti kočičímu moru naštěstí existuje očkování, první injekce se dává kotěti ve věku 9 týdnů a poté se ve 12 týdnu provádí přeočkování. Další očkování se provádí jednou za 2-3 roky.
Virová rhinotracheitis /kočičí rýma/
-Postihuje pouze kočky. Prevencí je očkování. Toto virové onemocnění postihuje dýchací cesty kočky a při komplikovaném průběhu může vést až k zápalu plic. Příznaky jsou: horečky, kýchání, zánět spojivek a výtok z nosu. Virus rhinotracheitidy se šíří kapénkovou infekcí a má inkubační dobu 2-10 dnů. Také proti této nemoci existuje očkovací látka,která se často podává v kombinaci s vakcínou proti kočičímu moru. Koťata lze očkovat v 9 týdnech věku a následně ještě jednou ve 12 týdnech. Ochrana proti onemocnění je přibližně na 9-12 měsíců, doporučuje se tedy každý rok přeočkovat.
Kaliciviróza
- Postihuje pouze kočky. Prevencí je očkování. Onemocnění způsobuje virus, který se přenáší kapénkovou infekcí při přímém styku s nemocným zvířetem. Nejvnímavější a nejohroženější jsou malá koťata. Onemocnění se projevuje malátností, horečkou, boláky v tlamičce a na jazyku, nechutenstvím, otoky a bolestivostí kloubů a svalů končetin. Onemocnění obvykle není smrtelné a dá se léčit, pouze u nejmladších koťat je úmrtnost kolem 20%. První očkování se provádí ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje 1x ročně. Doporučuje se očkovat matky 4-1 týden před porodem, zvláště v ohrožených chovech.
Infekční peritonitis, FIP-- Postihuje pouze kočky, vždy končí smrtí. Prevencí je vakcinace. Onemocnění způsobené virem patřícím do skupiny koronavirů, postihuje nejčastěji mladé kočky. Mezi koronaviry patří i řada dalších méně nebezpečných původců onemocnění u koček, ale v organismu vytvářejí protilátky také, což má závažný vliv na diagnostiku onemocnění, která je založena právě na detekci protilátek v organismu. Pro nakažení má poměrně velký význam stres, infekce se přenáší přímým stykem mezi kočkami - slinami, olizováním, nosním sekretem, trusem. Virus může přežívat až 2 měsíce ve vnějším prostředí. Koťata se mohou nakazit i během březosti, pak během 2-5 měsíců umírají. Onemocnění se projevuje ve dvou formách: "vlhká forma" tzv. efuzivní - je charakterizována změnami v dutině břišní a hrudní, jejichž výsledkem je náplň tekutinou v obou tělních prostorách "suchá forma" tzv. neefuzivní - organismus s virem "bojuje" a reaguje tvorbou hnisavých ložisek na játrech, slezině, střevech, ledvinách.. Tato forma je hůře diagnostikovatelná, uniká pozornosti a často kočka uhyne, aniž by se zjistilo, že příčinou byla FIP. Nejčastějším projevem onemocnění bývá absolutní apatie, horečka nereagující na antibiotika, průjem, hubnutí, nechuť k jídlu a zhoršené dýchání. Diagnostika nemůže být založena pouze na laboratorním testu hladiny protilátek (tvorba protilátek i proti ostatním koronavirům!!), ale na celkovém posouzení daného klinického stavu kočky v kontextu s ostatními laboratorními vyšetřeními. Prevence: testování - koťata se doporučuje testovat od 10 týdne a opakovaně po 4 týdnech. U dospělých koček postačí testování jednou. Izolace pozitivních koček (jako u FIV, FeLV)
Vakcinace FIV, "kočičí AIDS"- Postihuje pouze kočky, končí smrtí. Viróza známá v odborných kruzích od r. 1986, pro svou podobnost s nemocí AIDS u lidí bývá označována jako "kočičí AIDS". Virus není přenosný na člověka ani na další domácí zvířata. Neexistuje proti němu vakcína Virus FIV patří do skupiny lentivirů, je přítomen v krvi, ve slinách, v mlezivu a v mléce. Ve vnějším prostředí je poměrně málo stabilní - pro přenos infekce je proto nutný přímý a relativně těsný kontakt mezi kočkami. Pohlavní přenos zatím nebyl prokázán. Koťata se mohou infikovat již v děloze, během porodu, slinami, mlezivem nebo mlékem. Virus způsobuje snížení obranyschopnosti (tzv. imunosupresi), následkem je pak snadná vnímavost kočky k infekcím, které by jinak bez problémů zvládla. Období projevu klinických příznaků je velmi dlouhé a může trvat měsíce i roky. Fáze onemocnění: Po nakažení dochází po dobu několika týdnů k projevům horečky, nechutenství, zvětšení mízních uzlin - tzn. poměrně nespecifické příznaky, které pak vymizí Kočka se jeví jako klinicky zdravá, pro okolí je však nebezpečná nosičstvím viru Postupně se rozvíjejí příznaky spojené s horečkou, nechutenstvím, rýmou, dýchacími problémy, chronickými kožními problémy a parazitózami Narůstání obtíží, které díky snížené obranyschopnosti vedou k "uspání" nebo úmrtí kočky Prevence: Testování - výsledek je znám do 5-10 minut - testují se protilátky v krvi Pokud je v rozporu výsledek testu a klinický stav kočky, je možno provést laboratorní test PCR (polymerase chain reaction), kde se prokazuje přímo genetická informace viru v krvi. Izolace pozitivních koček je nutná, aby nedocházelo k šíření viru. Kočku není třeba hned utrácet, pokud se však začnou objevovat výše uvedené příznaky, je vhodné zvážit euthanázii.
Kočičí leukóza, FeLV /leukémie/-
Postihuje pouze kočky, končí smrtí. Prevencí je vakcinace. Onemocnění způsobené retrovirem, který v organismu rozvíjí rozmanité klinické příznaky od poruch funkce imunitního systému až po nádorové lymfoproliferativní změny. Ve vnějším prostředí je virus málo stabilní, působí na něj většina používaných dezinfekčních prostředků, pro přenos infekce je proto nutný přímý kontakt mezi kočkami Přenos je možný slinami, mlékem, močí a nelze vyloučit ani přenos pohlavním stykem; koťata se mohou nakazit již v děloze matky Po nakažení virem se u kočky nemusí projevit žádné klinické příznaky, ale stává se šiřitelkou viru na ostatní kočky. Onemocnění se dále může vyvíjet jako ztráta imunity (kočka se stává vnímavou pro kteroukoli infekci jako u FIV) nebo méně často jako tvorba lymfomů ( nádorů), které se mohou vyskytovat v podkoží, v mízních uzlinách, na střevech apod. Prevence: Testování - stejně jako u FIV je výsledek testu znám během několika minut, testuje se však přímo přítomnost antigenu (tj. viru nebo jeho části) - ne protilátky, proto je možné testovat i kočky, které již byly vakcinovány proti FeLV. Pozitivní jedince izolovat (dále stejné jako u FIV) V případě negativity testu je možné provést vakcinaci kočky. V žádném případě se nedoporučuje vakcinovat netestované kočky!! (Pro možnost šíření viru mezi ostatní!!!) Campylobakterióza -mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata včetně člověka. Člověk se nakazí z infekčního trusu, projevuje se žaludečními a střevními problémy. Kočky se nakazí jen zřídka. Prevencí je hygiena.
Salmonelóza- mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata včetně člověka, i plazi. Prevencí je hygiena.
Tuberkulóza
- plicní onemocnění, kterým se kočka nakazí od nemocného člověka.
Dermatofytóza -kožní plíseň - mohou se nakazit všichni savci včetně člověka, k nákaze dochází přímým kontaktem nebo pobytem v kontaminovaném prostředí. U člověka i u zvířat se projevuje kožními změnami. Prevencí je hygiena.
Plíseň - patří mezi obávané a nakažlivé kožní nemoci. Nákaza plísní se často projeví jako okrouhlé nebo oválné lysé plošky v srsti, nejčastěji na krku, uších, nohou, ale i jinde po těle. Některé kočky fungují také jen jako přenašeči. Někdy v minulosti již onemocnění prodělaly a po vyléčení se již příznaky neobjevují, ale mohou nakazit ostatní kočky. Prevence proti plísni není jednoduchá. Rozšiřují se totiž sporami, které dokáží přežít i celé roky a stále být stejně nebezpečné. Jsou vysoce virulentní a mohou se vyskytovat úplně všude, často také může být kočka nakažena na výstavě, pokud nejsou dodržovány hygienické předpisy a zásady. Pokud máte podezření, že vaše zvíře má plíseň, vyhledejte zvěrolékaře, který je vyšetří. Zároveň by měl ihned nasadit léčbu, i když je na plíseň pouhé podezření Zánět spojivek- zánět spojivek je také jedním z průvodních jevů při kočičí rýmě. Neléčený zánět může vést k chronickým problémům. Léčí se antibiotiky. Většímu riziku nemoci jsou vystaveny kočky s plochým obličejem.
Zánět ucha
-záněty ucha patří u koček poměrně k častému jevu. Příznaky jsou škubání hlavou, časté škrábání v uchu a projevy bolesti. Zvukovod také může nepříjemně zapáchat, někdy se dokonce objeví výtok. Zánět může být také někdy způsoben ušním roztočem. Pokus se objeví příznaky, včas vyhledejte zvěrolékaře, zanedbání může vést k poškození vnitřního ucha.
Zánět močového měchýře- toto onemocnění bývá u koček poměrně časté a jejím prvním příznakem bývá její náhlá nečistotnost. Za normálních okolností pociťuje kočka nutkání k močení, když dosáhne množství moči určitého množství, je to stejné jako u lidí. Při zánětu močového měchýře, ale kočka zanechává po sobě mnoho loužiček, které mají většinou tmavou barvu, z důvodu přítomnosti krve v moči. Při příznacích vyhledejte co nejdříve veterináře, pravděpodobně bude také potřebovat vzorky moči (měly by postačit i vzorky např. kamínků z kočičí toalety). Léčba většinou probíhá antibiotiky a také utišujícími prostředky, neboť onemocnění bývá pro kočku bolestivé.
Močové kameny
-dalším častým onemocněním u koček a zvláště pak u nevykastrovaných kocourů jsou močové kameny. Průvodním jevem je, že kočka velmi často chodí na toaletu močit, ale jen s minimálním úspěchem nebo pozdějších fázích zcela bezúspěšně. Příčinou jsou ucpané močové cesty krystaly solí, které vznikají v důsledku špatné rovnováhy kyselosti v močovém ústrojí. Toto onemocnění je pro kočku velmi bolestivé, je potřeba tedy co nejdříve vyhledat zvěrolékaře, jinak hrozí kočce toxický šok a následná smrt - kočce se postupně plní močový měchýř a protože se nemůže vzhledem k ucpaným cestám vymočit otečou ledviny.
Pro léčbu na počátku onemocnění vám lékař pravděpodobně doporučí spec. dietu, v pozdějších stádiích bude pravděpodobně nucen sáhnout k operaci.
ParazitózyToxoplazmóza
-kočky jsou definitivním hostitelem, mezihostitelem jsou ostatní savci včetně člověka. K přenosu dochází požitím tepelně nezpracovaného masa nebo trusem nakažené kočky. Prevencí je hygiena.
Echinokokóza -definitivním hostitelem je kočka a pes. Při nedostatečné hygieně se může z trusu nakazit i člověk. Prevencí je hygiena a odčervení kočky.
Giardióza-mohou se nakazit všechna teplokrevná zvířata včetně člověka. K nákaze dochází z infekčního trusu, u koček se projevuje málokdy. Prevencí je hygiena.
Škrkavka psí-
člověk není definitivním hostitelem, ale může dojít k opouzdření larev škrkavek v lidském těle (larva migrans). Prevencí je hygiena a odčervování koček.
Tasemnice psí- kočky se nakazí spolknutím blechy. Prevence je odčervování koček.
Svrab -kočičí svrab se nepřenáší na jiné savce, u člověka může vyvolat lokální kožní reakci. Prevencí je hygiena a léčba postižených koček.
Ušní svrab -vyskytuje se často u zanedbaných koťat. Prevencí je hygiena a léčba nemocných koček. Blechy- napadají všechny savce. Prevencí je hygiena a odblešování zablešených koček.
Desatero pro správné krmení

28. července 2007 v 14:49 | majitelka blogu

Deset nezbytných pravidel pro výživu

1.Kočky jsou ,masožravci.Podíl masa v krmivu by proto měl činit 50-75%.
2.Trvale dávat kočce psí krmivo není vhodné,neboť by nepokrylo její potřebu bílkovin.
3.Kočka potřebuje dostávat svou stravu pravidelně,nejlépe ráno a večer.,
4.Strava kočky by měla být pestrá-ráno může dostat hotovou stravu,ale večer by měla mít čerstvě uvařenou.
5.Nedávej své kočšičce ječnom pmlsky ,protože jednostranná strava ji učiní vybíravou.
6.Kočky mají rády čistotu i na místě krmení.Proto jí misky na vodu a potravu denně vyplachuj horkou vodou.
7.Pokud možno podávej potravu čerstvou o pokojové teplotě.
8.Ostře kořeněné,slané nebo slazené zbytky jsou pro kočku nepřijatelné.
9.Pro utišení žízně je potřeba denně čerstvá pitná voda.To platí zvláště tam,kde kočka dostává suché krmení.
10.Tráva nebo speciální pasta od veterináře pomáhá kočce k lepšímu trávení.
klikněte pro zobrazení původního obrázku

Rady pro správnou stravu koček

28. července 2007 v 14:31 | majitelka blogu |  Strava koček
Kočky jsou věční jedlíci. Strava by měla být podávána pravidelně. Pro koťata do půl roku jim stravu předkládáme 3-4 denně, pro starší 1-2 denně. Jídlo jim vždy dávejte z čisté a umyté misky. Jestliže kočka ucítí, že je na misce nějaké staré jídlo, tak se nemusí stravy dotknout už vůbec. Při vaši velké pracovní vytíženosti, můžete dát kočkám misku se suchou stravou a ony si budou celý den brát podle potřeby, nebudou trpět hladem. Nikdy nezapomeňte dát kočkám čerstvou vodu. Pro krmení najděte kočce klidné místo, kde jí nebude nikdo vyrušovat. Nekrmte kočku zbytky, potřebuje mít vyváženou stravu. Tu vám zajistí kupované výrobky (konzervy, granule). Mléko není náhrada za vodu! Čerstvá strava Kočka občas přivítá čerstvou stravu. Pokud chcete krmit kočku pouze čerstvou stravou, dbejte na její pestrost a vyváženost.

Rady pro koupě kočky

28. července 2007 v 14:19 | majitelka blogu
Kupujeme kotě
koťata Přemýšlíte nad koupí kočky?Zvážili jste všechny možné slasti i strasti v soužití s novým členem vaší rodiny?Nabízím vám na této stránce pár svých názoru a zkušenosti,se kterými samozřejmě nemusíte souhlasit.
Proč chceme kočku?
Důležité je uvědomit si,proč kotě kupujeme.Kupovat kotě jen proto,že ho chtějí vaše děti by byla chyba.Kotě musíte chtít především Vy a to proto,že veškerá péče o něj bude ležet na Vašich bedrech.A tady je také dobré si uvědomit,že nejde o týdny nebo měsíce.Kočky se dožívají průměrně 10-15 let.
Dospělou kočku nebo kotě?
Většina lidí dá při pořizování kočky přednost kotěti před dospělou kočkou.Koťata jsou neodolatelná,plyšová a měkoučká.
Myslet si však,že můžete ještě zformovat jejich povahu podle svého přání by bylo mylné.Povaha koťat je zčásti dána dědičností a pouze částečně závisí na prstředí kde vyrůstá a jak je s ním zacházeno.Jedině,co můžete udělat je pokusit se naučit Vašeho miláčka pravidlům,které platí u Vás doma.
Co Vás čeká?
Můžu se Vám však zaručit,že s kotětem to není vůbec jednoduché.Kotě je jako malé dítě.Všude vleze,i do té nejmenší škvírky,kde jak byste Vy předpokládaly nemůže vlézt.Leze do květináčů,stahuje ubrusy,špacíruje se po kuchyňské lince.Pokud doma máte počítač,určitě se mu bude líbit myš a také klávesnice,po které se tak dobře prochází.Drápkama zkouší odolnost Vašeho nábytku,sedaček,záclon a závěsů.)
Kočku nebo kocoura?
Rozhodujete se mezi kočkou a kocourkem?Na první pohled je patrným rozdílem jejich vzhled.Kocouři jsou ve všech pohledech impozantnější než kočky.Povahou se však příliš neliší.Existují příjemní i méně příjemní kocouři.A totéž platí i pro jejich protějšky.Jestli-že plánujete založit chov,musíte si vybrat kočku.Nevykastrovaní kocouři se totiž kvůli svému značkování chovají v bytě velmi obtížně.Máte-li dům,je tu možnost voliéry pro kocourka.
Domácí mazlíček nebo výstavní kočka?
Pokud vybíráte domácího mazlíčka,vybírejte si prdevším podle citu a podle toho,které kotě Vás nejcvíc osloví.I koťata mají své city a pokud se mu zalíbíte,dá Vám to dostatečně najevo.Pak Vám nějaké malé vady na kráse nebudou vadit.
Pokud hledáte kotě na chov nebo výstavy,mohl by být výběr pro Vás složitější.Řekněte raději chovateli,jaké jsou Vaše představy a požádejte ho o radu.Chovatel sám pozná ve vrhu nadějná koťata,ale nezaručí se Vám,že z nich vyrostou šampioni.Je to nejméně dobrodružný způsob,jak přijít ke kotěti.
Jaké plemeno?
Jaké plemeno si vybrat?To je dost závažná otázka.
Krásná dlouhosrstá plemena vyžadují denně minimálně 15 minut Vašeho času na důkladné pročesání srsti.I tak budete nacházet chlupy na sedačce,kobercích a na svém oblečení.I když například Perská kočka je vhodná do domácnosti s dětmi.Krátkosrsté kočky mají menší nároky na péči o srst,některá plemena však bývají hlučnější.Chcete-li menší a jemnější kočku,nepořizujte si např.Britku.Ta dorůstá v dospělosti impozantních rozměrů,zvláště kocouři.
Jste připraveni?
Nejvhodnější věk kotěte je okolo 10-12 týdnů,ale záleží především na tom,jak je koťátko šikovné,jestli už samo přijímá potravu a chodí na svůj kočičí záchodek,tak si ho můžete přinést i dříve.Misky na suchou stravu-granule a miska na vodu by měly být blízko sebe,aby si kotě navyklo při jídle pít.Potom budete potřebovat ještě 1 misku na masitou stravu.Všechny misky udržujte v naprosté čistotě.Pozor!Misky na jídlo a vodu nedávejte blízko kočičí toalety.Vám by sice mohl takový koutek vyhovovat,ale kočce se to příliš nezamlouvá.Aby jste zabránily poničení sedaček a nábytku,kupte nebo vyrobte pro svou kočičku škrabadlo.Taky mu dejte k dispozici hračky,které by měly být úměrné jeho velikosti a potřebě.Kotě je velmi hravé,a i když se dokáže zabavit samo,je radši když si s ním hrajete Vy.
Kdy kotě přinést?
Nejlepší je kotě přinést domů,v nejklidnější části dne,když jsou děti ve škole či školce,aby koťátko mělo dostatek času seznámit se se svým novým domovem.Pak uvítá i ostatní členy rodiny.Než si přinesete koťátko domů,měly by jste mít pro něho vše nachystáno.Po příchodu ukažte koťátku nejdříve jeho záchodek a na chvíli ho tam posaďte,takto si nejlépe zapamatuje ,kde ho má hledat.Potom koťátko postupně seznamujte s jeho novým domovem.
Co ještě dodat?
Váš miláček bude koťátkem jen malou chvíli.Jedná se asi tak o 10 měsícu jeho života,ale je to nejkrásnější období a v této době potřebuje i nejvíce Vaší lásky a péče.
Doufám,že si správně vyberete,ať už čistokrevnou kočku,nebo nějakou domácí Micinku či Mourka a že Váš společně strávený čas bude plný krásných chvil a nezapomenutelných zážitků

Jak mluví kočky?

28. července 2007 v 14:17 | majitelka blogu
Postavení uší:
  • Namířené uši dopředu- kočka něco zkoumá, nebo odpočívá a i vítá
  • Položené uši naznačují útočnost
  • Uši sklopené dozadu jsou signálem strachu či úzkosti, někdy obojího
Oči:
  • Přivřené oči jsou známkou spokojenosti, zornice jsou stažené
  • Roztažené zornice znamenají znepokojení kočka je připravena k útěku.
Zvuky:
  • Mručení nebo také vrnění či předení. Tento zvuk vyjadřuje skutečnou spokojenost. Také při setkání kočky mohou vrnět.
  • Otevřené hlasové projevy jako "mňau" takto se kočka něčeho dožaduje a nebo není spokojená.
  • Vysoce intenzivní zvuky syčení, prskání, vrčení, jek tyto projevy jsou známky bolesti či strachu

Kočičí citáty

28. července 2007 v 14:17 | majitelka blogu
Není nebojácnějšího badatele nad malé kotě
Čas strávený s kočkami není nikdy promarněný
Věřím, že kočky jsou duše vrácené na svět. Jsem si jist tím, že kočka by se dokázala procházet po obláčku, aniž by se propadla
Je jen málo případů, které potěší srdce více, než uvítaní kočky
Jsou dva způsoby, jak si oddechnout od bídy života - hudba a kočky
Naše postavení v nebi je určeno tím, jak se zde na zemi chováme ke kočce
Když něco udělá kočka, říkáme tomu instinkt. Když stejnou věc a ze stejného důvodu udělá člověk - říkáme tomu inteligence
Kočičí mňoukání je jako srdeční masáž
Kdybychom se ke každému, koho potkáme, chovali se stejnou něžností, kterou zahrnujeme kočku - také by předli
Čas nikdy nevymaže vzpomínky na dobrou kočku, stejně jako žádný kartáč nikdy nevyčeše všechny její chlupy z pohovky
Setkal jsem se s řadou myslitelů a řadou koček, ale moudrost kočky je nesrovnatelně nadřazenější
Uvážíme-li kvalitu kočičí čistoty, přítulnosti, trpělivosti, důstojnosti a odvahy, které jsou kočkám vlastní - ptám se vás, kolik z nás by dokázalo být kočkou?
Můžeš vlastnit kočku,ale nemůžeš jí vládnout
Kočka instinktivně vycítí chvilku ,kdy se majitel probouzí a ....probudí ho o 10 minut dříve
Kočičí motto:Ať už jsi zvrzal cokoliv,vždycky se snaž,aby to vypadalo, že to zavinil pes
Člověk,který by chtěl porozumět lidským vztahům,by si měl pořídit psa,který by ho zbožňoval,a kočku která by ho ignorovala
Bůh dosadil na tento svět kočku,aby připravila člověka o iluzi,že všechno na světě bylo stvořeno pro to,aby sloužilo jemu
Kočky jsou zvláštní tajemné bytosti.V jejich mysli se odvíjejí věci,o kterých nemáme ani tušení
Kočky jsou prohnanější než psi.Těžko najdete osm koček,které by táhly saně
Existují dvě útočiště před bídou světa-hudba a kočky

Jak se starat o kočku

20. července 2007 v 22:05 | majitelka blogu

Kočky v zimě

Letošní zima se dlouho rozmýšlela, kdy udeří s plnou vervou. Ještě v lednu nebyly výjimkou polední teploty kolem 15 oC a noční do - 5 oC. Rozdíly dvaceti a více stupňů během 24 hodin neprospívají lidské ani zvířecí psychice ani fyzickému zdraví. Jak můžeme kočkám žijícím venku zimu zpříjemnit?
Foto: redakce